Poštovani, zbog prestanka korištenja Flash formata u svijetu, aplikacija e-engleski na Internetu se neće moći koristiti do daljnjeg.

Trenutno se može koristiti u poslovnoj mreži na računalima sa Windows 7 i Internet Explorer 11.


Zapovjedništvo za Kibernetički Prostor GS OS RH - Personalna uprava GS OS RH